För arbetsgivare

Varje rekrytering är en viktig investering i din organisations framtid. TE-live erbjuder din rekrytering synlighet, sparar din tid och ger en möjlighet att påverka arbetsgivarprofilen positivt. I rekryteringssändningen kan du berätta mera i detalj om värderingarna och arbetskulturen i din organisation samt svara på sökandenas frågor på en gång, varmed sökandena förstår bättre vad det är ni egentligen behöver. Kontakta oss så skapar vi tillsammans förutsättningarna för en lyckad rekrytering!

Tjänsten produceras av arbets- och näringstjänsterna

TE-live är verksamhet som genomförs av en myndighet, dvs. avgiftsfri för arbetsgivaren.

Vår tjänst är riksomfattande och med hjälp av den får ni automatiskt större synlighet via vår webbplats.

Fördelar

I livesändningen får ni berätta mer omfattande om vad er organisation erbjuder som arbetsplats än i en platsannons.

Ni kan också svara på de sökandes frågor, så att de sökande bättre förstår vad ni verkligen behöver. Dessutom får ni bättre ansökningar av just de sökande som är lämpliga för uppgiften.

Smidighet

Diskussionen som leds av en professionell moderator befriar sändningens gäster från presentationsmaterial som behöver produceras på förhand. Det behövs bara några timmar för att förbereda sändningen.

Med hjälp av distansintervjuer kan ni ansluta er till livesändningen till exempel på arbetsplatsen eller på hemmakontoret.

Kontakta oss och boka en rekryteringssändning

Fråga mer eller boka en tid för en rekryteringssändning genom att ringa:

Internationella yrkesutbildade från Finland eller utlandet

Tips för rekrytering av internationella yrkesutbildade personer

  1. Identifiera ditt behov av yrkesutbildade i god tid
  2. Kartlägg det nationella och internationella utbudet av yrkesutbildade personer tillsammans med TE-byråns EURES-expert
  3. Säkerställ att hela företaget från ledningen till de anställda är engagerade och beredda att hålla fast vid yrkesutbildad personal
  4. Ger mer information om företaget och arbetsuppgifterna till målgruppen genom riktad kommunikation och erbjuder en öppen möjlighet att ställa frågor med hjälp av TE-livesändningen
youtubeCookieConsent.text

Arbetsgivarrådgivning för internationell rekrytering

Måndag–fredag kl. 9.00–12.00Telefonnummer: 0295016770E-postadress: tyonantajaneuvonta@workinfinland.fi

Kontakta EURES-experten: