Tietosuojaseloste

Päivitetty 08.2023

1. Rekisterinpitäjä

KEHA-keskus

PL 1000, 50101 Mikkeli

0295 020 000, kirjaamo.keha(at)ely-keskus.fi

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava:

tietosuoja.keha@ely-keskus.fi

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa:

PL 1000, 50101 Mikkeli

tyomarkkinatori.keha@ely-keskus.fi

Sampsa Halmesaari

sampsa.halmesaari@te-toimisto.fi

3. Rekisterin nimi

TE-live -palvelu (jäljempänä Palvelu)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteritietoja käytetään vain palautteeseen vastaamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Palvelussa henkilötietojen käsittely perustuu käyttäjien suostumukseen.

Analytiikka ja palautejärjestelmä

TE-live -palvelussa käytetään tilastotietojen keräämisessä Matomo -analytiikkatyökalua. Tällaista tietoa on esimerkiksi

  • käytetty päätelaite (tietokone, älypuhelin, tabletti)
  • vierailun aika ja kesto
  • maakohtainen sijaintitieto (tarkkaa sijaintitietoa ei kerätä)
  • verkkosivujen käytöstä johdetut tiedot, kuten verkkosivujen käyttö- ja selaustiedot

Analytiikkatyökalun keräämät tiedot eivät koskaan sisällä henkilön nimeä, henkilötunnusta tai muuta vastaavaa yksilöivää tietoa. TE-live ei pyri tunnistamaan yksittäistä sivustolla kävijää tämän tiedon perusteella. Mikäli käyttäjä on määritellyt verkkoselaimessa ”Do Not Track” -asetuksen, analytiikkatyökalu ei kerää eikä seuraa selaustietoja.

Lisäksi palvelun palautteenannon yhteydessä tallennetaan palautteeseen vastaanottamista varten käyttäjän itse jättämät yhteystiedot - nimi ja sähköposti. Palautteita käytetään palvelun kehittämiseen, ja vapaaehtoisesti jätettäviä yhteystietoja palautteisiin vastaamiseen. Palautteet ja yhteystiedot poistetaan käytössä olevasta webropol -järjestelmästä kuukauden välein.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Palvelussa rekisteriin talletettavat tiedot perustuvat käyttäjän itse antamiin tietoihin.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Palvelussa olevia henkilötietoja tai muita tietoja ei luovuteta viranomaiselle tai muulle taholle ilman Palvelua käyttävän tai hänen valtuuttamansa tahon suostumusta tai lainsäädännössä määriteltyä oikeutta saada tietoa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojausperiaatteet

Tiedot ovat pilvipalvelimella, joka on suojattu fyysisesti ja ohjelmallisesti, esimerkiksi salaamalla tietokannat sekä tietoliikenne.

10. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään kuukauden ajan käyttäjän palautteen lähettämisestä.

11. Oikeus vaatia tietojen poistamista

Henkilötietoja sisältävää palautetta lähettäneellä on oikeus vaatia rekisterissä olevien tietojensa poistamista. Käyttäjä voi välittää pyynnön poistaa tiedot palautelomakkeen avulla. Tällöin tiedot poistetaan 30 päivän kuluessa pyynnöstä. Poistosta ei toimiteta erillistä vahvistusta.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

13. Evästeiden käyttö

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen anonyymin tunnisteen, josta saadut rajalliset tiedot liittyvät ainoastaan verkkosivuston käyttötapoihin.

Näitä tietoja hyödynnämme verkkosivujen analysoinnissa, kehittämisessä ja käyttökokemuksen parantamisessa. Nämä evästeet eivät kerää missään tilanteessa henkilö- tai muita tietoja, joista käyttäjä voitaisiin tunnistaa. Istuntotunnisteena on sattumanvarainen numerosarja, josta käyttäjää ei voida identifioida henkilökohtaisesti tai sijaintiperusteisesti. Käytettävän päätelaitteen ip-osoite on anonymisoitu. On syytä huomioida, että evästeet voivat olla tarpeellisia palvelun joidenkin osien toimimiselle.

14. Henkilötietojen käsittelyä koskeva ilmoitus ja valitus

Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

Tietosuojavaltuutetun toimisto (tietosuoja.fi)