Dataskyddsbeskrivning

Uppdaterad 08/2023

1. Personuppgiftsansvarig

UF-centret

PB 1000, 50101 S:t Michel

0295 020 000, kirjaamo.keha(at)ely-keskus.fi

2. Kontaktuppgifter i ärenden som gäller registret

Dataskyddsombud:

tietosuoja.keha@ely-keskus.fi

Kontakt i ärenden som gäller registret:

PB 1000, 50101 S:t Michel

tyomarkkinatori.keha@ely-keskus.fi

Sampsa Halmesaari

sampsa.halmesaari@te-toimisto.fi

3. Registrets namn

TE-live-tjänsten (nedan Tjänsten)

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Registeruppgifterna används endast för att svara på responsen.

5. Registrets datainnehåll

Behandlingen av personuppgifter i tjänsten grundar sig på användarnas samtycke.

Analys- och responssystem

TE-live-tjänsten använder analysverktyget Matomo för att samla in statistiska uppgifter. Med sådana uppgifter avses till exempel

  • enheten som används (dator, smarttelefon, surfplatta)
  • besökets tidpunkt och längd
  • landspecifik lägesuppgift (exakt lägesuppgift samlas inte in)
  • uppgifter som härletts från webbplatsens användning, t.ex. webbplatsens driftsdata och webbhistorik.

De uppgifter som analysverktyget samlar in innehåller aldrig personens namn, personbeteckning eller annan motsvarande identifierande information. TE-live strävar inte efter att identifiera enskilda besökare på webbplatsen utifrån denna information. Om användaren har valt "Do Not Track"-inställningen i sin webbläsare, följer eller samlar analysverktyget inte in data om webbaktiviteten.

I samband med responsen sparas dessutom de kontaktuppgifter - namn och e-post - som användaren själv lämnat för att vi ska kunna ta emot responsen. Responsen används för att utveckla tjänsten. De frivilligt inlämnade kontaktuppgifterna används till att svara på responsen. Responsen och kontaktuppgifterna raderas från det webropol-system som används med en månads mellanrum.

6. Regelmässiga uppgiftskällor

De uppgifter som sparas i registret i tjänsten grundar sig på uppgifter som användaren själv har uppgett.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Personuppgifter i tjänsten och övriga uppgifter lämnas inte ut till myndigheter eller andra parter utan samtycke från tjänstens användare eller en part som användaren bemyndigat eller utan lagstadgad rätt att få uppgifter.

8. Översändning av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifterna översänds inte utanför EU eller EES.

9. Registrets skyddsprinciper

Uppgifterna finns i en molntjänst som skyddas fysiskt och med programvaror, till exempel genom krypterade databaser och krypterad datatrafik.

10. Uppgifternas förvaringstid

Uppgifterna förvaras i en månad efter att användarens respons har skickats.

11. Rätt att kräva att uppgifter raderas

Den som skickat respons som innehåller personuppgifter har rätt att kräva att uppgifterna i registret raderas. Användaren kan förmedla begäran om radering av uppgifter med hjälp av responsblanketten. I detta fall raderas uppgifterna inom 30 dagar från begäran. Det skickas ingen separat bekräftelse om att uppgifterna raderats.

12. Övriga rättigheter med anknytning till behandling av personuppgifter

Personuppgifter används inte och utlämnas inte för direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring och inte för marknads- och opinionsundersökning och inte för personmatrikel och släktforskning.

13. Användning av kakor

Kakor är små textfiler som webbläsaren sparar på användarens enhet. Kakorna innehåller en individuell anonym identifikation som ger begränsad information endast om webbplatsens användningssätt.

Vi utnyttjar uppgifterna för webbplatsens analysering och utveckling samt för en förbättring av användarerfarenheten. Kakorna samlar inte vid något skede in person- eller andra uppgifter som kan identifiera användaren. Sessionsidentifikationen är en slumpmässig nummerserie som inte kan identifiera användaren personligen eller lägesmässigt. IP-adressen för den enhet som används har anonymiserats. En del kakor är nödvändiga för att tjänsten och inloggningen ska fungera och därför förutsätter användningen av tjänsten att de godkänns.

14. Anmälan och klagomål gällande behandlingen av personuppgifter

Vid behov kan du lämna in besvär eller klagomål om behandlingen av dina uppgifter till dataskyddsombudsmannen.

Dataombudsmannens byrå (tietosuoja.fi)